Rezerwacja
3d

Polityka prywatności

 

Polityka Cookies dla stron www spółki Pałac Mała Wieś spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Witryna internetowa www.palacmalawies.ploraz inne witryny spółki Pałac Mała Wieś(Serwisy), jak wiele innych stron, używa tak zwanych ciasteczek („cookies”).

"Cookies" - co to jest?

Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Wszyscy stosują cookies - dlaczego? To proste - dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje. Cookie NIE identyfikuje Twoich danych osobowych. Cookie NIE ma żadnego wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt.

Rodzaje plików cookies

W Serwisie stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
• cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na Państwa urządzeniach do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji informacje są trwale usuwane z Państwa urządzenia.
• cookies stałe: nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez Serwis w przyszłości.

Funkcje ciasteczek i cel ich stosowania

Stosowane pliki cookies pełnią funkcje umożliwiające poprawne działanie i obsługę Serwisu (dostosowanie parametrów Serwisu do urządzenia, z którego Państwo korzystają i odpowiednie wyświetlenie Serwisu; utrzymanie i weryfikacja sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu), umożliwiające pełne korzystanie z oferowanych usług, usprawniające obsługę Serwisu (zapamiętanie lokalizacji Państwa urządzenia oraz tworzenie anonimowych statystyk oglądalności w celu dostarczania Państwu informacji i reklam dostosowanych do Państwa lokalizacji i potrzeb).

Polityka prywatności a pliki „cookies”

Gdy użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika - pliki „cookies” zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. W związku z polityką Pałac Mała Wieś p. dane są zaszyfrowane co uniemożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym.[R1] [MB2]

Profilowanie

Za plików cookies stosowanych na naszych stronach internetowych możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników - np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają nasze strony, czy jakie produkty najczęściej oglądają. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Klientów Systemu rezerwacji Pałac Mała Wieś On-line oraz użytkowników Serwisów oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możemy nie tylko zaprezentować użytkownikowi reklamę dopasowaną do niego (oraz spośród dostępnych ofert przedstawiać przede wszystkim takie, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom użytkownika, ale również możemy tworzyć i prezentować przeznaczone dla użytkownika oferty czy rabaty niedostępne dla innych osób.

Rezygnacja przez użytkownika z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do jego zainteresowań nie oznacza, że nie będzie on otrzymywał żadnych reklam podczas korzystania z naszych lub innych stron – w takiej sytuacji w dalszym ciągu użytkownik będzie otrzymywał taką samą ilość reklam, ale niemających związku z jego dotychczasową aktywnością.

Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików cookies pozwoli nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.

Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin użytkownika.

Pliki cookies podmiotów trzecich

Stosowane przez nas pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi użytkownika podczas korzystania[R3] [MB4] z naszej strony internetowej. Współpracujemy jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową. Z listą naszych zaufanych partnerów możesz zapoznać się w naszej polityce prywatności.

Cookies wysyłane przez te podmioty mają poprawić skuteczność prezentowania użytkownikowi reklam, które odpowiadają jego aktywności online - podmioty trzecie dostarczają treści reklamowe do użytkowników.

Dlatego podczas wizyty na naszej stronie internetowej na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika zapisywane są także pliki cookies naszych partnerów. W ten sposób zbierane są na przykład informacje o oglądanych lub zakupionych produktach.

Wyłączenie i ograniczenie dostępu plików cookies

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia. Zmiany ustawień mogą Państwo dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze Systemu rezerwacji Pałac Mała Wieś On-line, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SERWISÓW INTERNETOWYCH ORAZ
SYSTEMU REZERWACJI PAŁAC MAŁA WIEŚ SP. Z O.O.

 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy niniejszą Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Pałac Mała Wieś zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Pałac Mała Wieś podczas zbierania danych osobowych (zwykle pod formularzami w Sklepie Internetowym Pałac Mała Wieś On-line o lub na poszczególnych stronach) informacją, którą Klient powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.

 

DEFINICJE

  1. Administrator – Pałac Mała Wieś spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.z siedzibą 05-620 Błędów, Goliany 43
  2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. System rezerwacji Pałac Mała Wieś On-line – system rezerwacji hotelowej prowadzony przez Administratora pod adresem http://palacmalawies.pl/rezerwacje
  6. Serwis – serwisy internetowe prowadzone przez Administratora.
  7. Osoba odwiedzają – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce. Klientem staje się osoba, która dokonała rejestracji w Sklepie Internetowym lub założyła Konto w jednym z Serwisów

 

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych:

 1. za pośrednictwem Systemu rezerwacji Pałac Mała Wieś On-line (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Klientem;
 2. w oparciu o aktywność Klienta w internecie lub sklepach stacjonarnych należących do Pałac Mała Wieś spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

jest spółka Pałac Mała Wieś spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.z siedzibą 05-620 Błędów, Goliany 43.

Z Spółką mogą się Państwo kontaktować pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: recepcja@palacmalwies.pl

Do kontaktu z inspektorem ochrony danych Pałac Mała Wieś służy następujący adres email: inspektorochronydanych@agrosimex.com.pl.

 1. Jak dbamy o Państwa dane?

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Pałac Mała Wieś dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. W jakich celach są wykorzystywane informacje o Klientach?

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Agrosiemx wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem. Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Klientów przez Pałac Mała Wieśa to w szczególności:

 1. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług ( założenia konta w któryś z Serwisów internetowych należących do Pałac Mała Wieś),
 2. zawarcie i realizacja umowy sprzedaży w Sklepie internetowym Pałac Mała Wieś On-line,
 3. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 4. przeprowadzenie konkursu, programu lojalnościowego w szczególności wyłonienie zwycięzców oraz realizacja nagród;
 5. prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Agrosiemx, innych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Agrosiemex i jego partnerów (których aktualna[EL5] lista podana jest tutaj) przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;
 6. ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Pałac Mała Wieś, innych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Pałac Mała Wieś i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych;
 7. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania ze Systemu rezerwacji Pałac Mała Wieś On-line;
 8. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
 9. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.

5. Z jakich informacji o Kliencie korzysta Pałac Mała Wieś?

Pałac Mała Wieś może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Klientów:

 1. korzystających ze Systemu rezerwacji Pałac Mała Wieś On-line:
 1. dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu zamówień lub dokonywaniu zakupów w Sklepie Internetowym Pałac Mała Wieś On-line (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Systemu rezerwacjiPałac Mała Wieś On-line ;
 2. dane osobowe podane w celu korzystania z Newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;
 3. dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach, programach lojalnościowych ;
 4. inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w lub sklepach stacjonarnych należących do Pałac Mała Wieś., w tym uzyskane za pośrednictwem Systemu rezerwacji Pałac Mała Wieś On-line, lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych,
 1. uzupełniając dane zawarte w formularzu Facebook Klient przekazuje Pałac Mała Wieśowi każdorazowo wskazane w formularzu dane osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 2. uzupełniając dane zawartych w formularzach aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Pałac Mała Wieśa w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych/konkursów Użytkownik przekazuje Pałac Mała Wieśowi każdorazowo wskazane w formularzu dane osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
 3. Czy jest Pan/Pani zobowiązana do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym Pałac Mała Wieś On-line jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Systemu rezerwacji Pałac Mała Wieś On-line na przykład do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, rejestracji konta, zapisania się do Newslettera lub skorzystania z naszych formularzy.

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w formularzu Systemu rezerwacji (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe Klientów?

Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, zawieraniu umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym Pałac Mała Wieś On-line, jak również przy zapisywaniu się na Newsletter. Również w przypadku danych osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach Newslettera, który działa na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Pałac Mała Wieś lub przez jego Partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta, chyba że Klient udzielił stosownej zgody.

W zakresie w jakim również partnerzy Pałac Mała Wieś mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje Klienta, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Klienta zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W pozostałych (innych) celach dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

 1. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. RODO);
 2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Pałac Mała Wieś, np. gdy na podstawie przepisów podatkowych lub rachunkowych Pałac Mała Wieś rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Pałac Mała Wieś lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

8. Czy dane Klientów podlegają profilowaniu i co to oznacza?

Pałac Mała Wieś na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on System rezerwacji Pałac Mała Wieś On-line oraz czy i jakie produkty kupuje sklepach stacjonarnych należących do Pałac Mała Wieś. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Pałac Mała Wieśa z zawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

9. Komu możemy przekazywać dane Klientów?

Każdorazowo katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Pałac Mała Wieś wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient.

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym Pałac Mała Wieś On-line lub Aplikacji.

W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Pałac Mała Wieś, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić klep Internetowy, lub Aplikację, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Pałac Mała Wieś w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

Na powyższych zasadach dane osobowe Klienta mogą być przekazane również spółkom z Grupy Kapitałowej Pałac Mała Wieś, wskazanym w pkt 19 niniejszej Polityki poniżej.

W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Pałac Mała Wieś korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie Internetowym / Aplikacji pliki cookies. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w kolejnych punktach niniejszej Polityki.

 1. Czy Twoje dane są przekazywane również do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

W ramach korzystania przez Pałac Mała Wieśa z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Pałac Mała Wieśem.[R6] [MB7]

 1. Jakie prawa przysługują naszym Klientom?

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych;
 2. przenoszenia danych osobowych np. do innego administratora;
 3. dostępu do danych osobowych
 4. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania
 5. cofnięcia każdej wyrażonej Pałac Mała Wieśowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Pałac Mała Wieśa zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Pałac Mała Wieśa lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

 

 1. Przez jaki okres będziemy przechowywać dane osobowe Klientów ?

Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Systemu rezerwacji Pałac Mała Wieś On-line i Serwisów Internetowych należących do Pałac Mała Wieś (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach Systemu rezerwacjiPałac Mała Wieś On-line), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

W każdym przypadku:

 1. dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Pałac Mała Wieś do ich przetwarzania;
 2. dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Pałac Mała Wieś jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Pałac Mała Wieś, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być one przechowywane przez różny okres.

 1. Czy będą do Państwa przesyłane informacje handlowe?

Pałac Mała Wieś posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np. wiadomość e-mail).

W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Pałac Mała Wieś może przekazywać Klientowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez adres email lub numer telefonu komórkowego. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.), Pałac Mała Wieś będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

 1. Pliki „cookies”

Kogo dotyczą pliki „cookies”?

W związku z tym, że stosowana przez Pałac Mała Wieś technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej System rezerwacjiPałac Mała Wieś On-line i Serwisy należące do Pałac Mała Wieś, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które korzystają ze Systemu rezerwacjiPałac Mała Wieś On-line i Serwisów internetowych, niezależnie czy pozostają jego Klientami (składają zamówienia, lub posiadają Konto) czy też są tylko osobami je odwiedzającymi

Z jakiej technologii korzystamy?

W Sklepie Internetowym wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Systemu rezerwacjiPałac Mała Wieś On-line i należących do nas Serwisów, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań osoby odwiedzającej prezentowanych treści reklamowych Pałac Mała Wieś, Spółek z Grupy Kpitałowej Pałac Mała Wieś, jego partnerów i reklamodawców. Podczas wizyty w Sklepie InternetowymPałac Mała Wieś On-line i w Serwisach , mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności w Internecie osoby odwiedzającej.

W związku z tym, że Pałac Mała Wieś może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies - poniższe zapisy Polityki prosimy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

Czym są pliki „cookies”?

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia osoby odwiedzającej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Pałac Mała Wieś może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania ze Systemu rezerwacji Pałac Mała Wieś On-line przez osobę odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Systemu rezerwacjiPałac Mała Wieś On-line, pozostałych Serwisów (np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej. Technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do identyfikatora osoby odwiedzającej umożliwia działanie aplikacji w trybie off-line oraz zapisywanie preferencji niezalogowanej osoby odwiedzającej.

Czy pliki „cookies” zbierają dane osobowe?

System rezerwacji Pałac Mała Wieś On-line lub inne Serwisy stosują pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia osoby odwiedzającej- pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację osoby odwiedzającej). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnej osobie odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Sklepie Internetowym Pałac Mała Wieś On-line - a tam samym zostać uznane za dane osobowe.

W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki odnoszące się do danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Informacja dotycząca informacji zbieranych przez pliki cookies jest również udostępniana m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym Pałac Mała Wieś On-line lub w Serwisie.

Na jakiej podstawie prawnej Pałac Mała Wieś stosujemy pliki „cookies”?

 

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez osobę odwiedzającą zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o osobach odwiedzających. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności na naszej stronie zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies, w tym naszych partnerów, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (ale niektóre części Sklepu mogą wtedy nie działać prawidłowo). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (szczegółowe informacje co do sposobu wycofania zgody zostały przedstawione w kolejnych punktach niniejszej Polityki). Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Pałac Mała Wieś, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Pałac Mała Wieś poprzez ich dostosowanie do preferencji osób odwiedzających oraz marketing - w tym bezpośredni - produktów i usług Pałac Mała Wieś lub jego partnerów, przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta, chyba ze Klient wyrazi na to zgodę. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Pałac Mała Wieśa mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda.

 

Do czego Pałac Mała Wieś używa plików „cookies”?

Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić osobie odwiedzającej korzystanie ze Systemu rezerwacji Pałac Mała Wieś On-line i serwisów, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji.

Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości Systemu rezerwacji i Aplikacji, w tym prezentowania, tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych danej osobie odwiedzającej zgodnie z jej zainteresowaniami (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy jest ona pełnoletnia i wyraziła zgodę na takie działanie).

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej w Sklepie Internetowym możliwe jest zapoznawanie się przez Pałac Mała Wieś z preferencjami osoby odwiedzającej - np. poprzez analizę tego jak często odwiedza System rezerwacji Pałac Mała Wieś On-line oraz czy i jakie produkty kupuje w sklepach stacjonarnych należących do Pałac Mała Wieś. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania naszych Klientów oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możliwe jest zaprezentowanie osobom odwiedzającym reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań.

W oparciu o pliki cookies Pałac Mała Wieś posługuje się również technologią pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do osób odwiedzających, które wcześniej odwiedziły System rezerwacji lub Aplikację, podczas korzystania przez nie z innych stron internetowych

Czy możesz się sprzeciwić wykorzystywaniu informacji pochodzących z plików „cookies”?

osoba odwiedzająca może sprzeciwić się działaniom Pałac Mała Wieśa podejmowanym w celu opisanym powyżej. W przypadku wyrażenia zgody przez osobę odwiedzającą, w tym na prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizację dedykowanych reklam, ofert lub promocji (rabatów) dostosowanych do jej preferencji, może ona zostać w dowolnym momencie wycofana - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakiego rodzaju pliki „cookies” są przez nas używane i czy są one szkodliwe?

Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W Sklepie Internetowym Pałac Mała Wieś On-line i Serwisach należących do Pałac Mała Wieś  stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

 1. cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na Państwa urządzeniach do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji informacje są trwale usuwane z Państwa urządzenia.
 2. cookies stałe: nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez Pałac Mała Wieśa w przyszłości.

Jak długo informacje zebrane przez pliki „cookies” będą przechowywane?

W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez czas wskazany w pkt. 12 Polityki.

Zebrane przez pliki cookies dane osobow edotyczące osoby odwiedzającej niebędącej Klientem, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Pałac Mała Wieś może usunąć dane osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Pałac Mała Wieś do dłuższego przetwarzania danych osobowych.

Część danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby osoba odwiedzająca miała wobec Pałac Mała Wieś jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Pałac Mała Wieś lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

 

Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym.

W Serwisie stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

• cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na Państwa urządzeniach do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji informacje są trwale usuwane z Państwa urządzenia.

• cookies stałe: nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez Serwis w przyszłości.

 

Pliki cookies podmiotów trzecich

Stosowane przez Pałac Mała Wieś pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi osoby odwiedzającej podczas korzystania ze Systemu rezerwacji Agrosiemx On-line lub pozostałych Serwisów należących do Pałac Mała Wieś. Pałac Mała Wieś współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu osoby odwiedzającej , zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych Klienta. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie osobie odwiedzającej wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Pałac Mała Wieśa wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla osoby odwiedzającej bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jej potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Pałac Mała Wieśem dostarczają treści reklamowe do Osób Odwiedzających.

W ramach działalności marketingowej Pałac Mała Wieś korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookie:

 1. Google AdWords
 2. Google Analytics

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

Jakie konsekwencje będzie miało usunięcie lub zablokowanie plików „cookies”?

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze Systemu rezerwacji Pałac Mała Wieś On-line, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.

 

 1. Jak możesz się z nami skontaktować?

W każdej chwili można skontaktować się z Pałac Mała Wieśem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Pałac Mała Wieśa wskazany na wstępie Polityki w pkt.1 , bądź telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki w pkt.1

 1. Jak zabezpieczamy dane osobowe ?

Pałac Mała Wieś uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie danych osobowych.

Pałac Mała Wieś stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione da

Pakiety

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalne oferty promocyjne

od 290

min 1 noce
obiadokolacja
więcej

od 315

min 2 noce
obiadokolacja
więcej

NEWSLETTER

W Pałacu Mała Wieś nieustannie dzieją się rzeczy niezwykłe. Dołącz do tych, którzy są na bieżąco.design by : LEMONPIXEL.pl  /  booking by : HOTRES.pl

Rezerwacja online

Data przyjazdu
Data wyjazdu